Gini Avi Saha Gini Keli (2014-2015)

Gini Avi Saha Gini Keli Episode 1 | Dw Telecast

Gini Avi Saha Gini Keli (Sinhalaගිණි අවි සහ ගිණි කෙළි, English: Firearms and Fireworks) is a 1998 Sri Lankan crime film directed by Udayakantha Warnasuriya and produced by Ranjith Jayasuriya, based on a popular fictitious novel written by Anura Horatious.[1] The plot revolves around the ascension and downfall of Padmasiri (Jackson Anthony), a gang leader in Sri Lanka. The film also provides a clear overview of the underworld thuggery and political corruption during the latter part of the 1980s in Sri Lanka.

Gini Avi Saha Gini Keli is widely regarded as one of the greatest films ever produced in Sri Lanka, mainly due to its depiction of the emerge of gang-based violence in the country. It was also selected to represent Sri Lanka in the 1998 Singapore International Film Festival.

Gini Avi Saha Gini Keli ( සිංහල : ගිණි අවි සහ ගිණි කෙළි , ඉංග්‍රීසි: Firearms and Fireworks ) යනු 1998 ශ්‍රී ලාංකේය අපරාධ චිත්‍රපටයක් වන අතර එය උදයකාන්ත වර්ණසූරිය විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද අතර අනුර හොරේටිස් විසින් රචිත ජනප්‍රිය ප්‍රබන්ධ නවකතාවක් මත පදනම්ව රංජිත් ජයසූරිය විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලදී. [1] කථා වස්තුව ශ්‍රී ලංකාවේ කල්ලි නායකයෙකු වන පද්මසිරිගේ ( ජැක්සන් ඇන්තනි )1980 දශකයේ අග භාගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ පාතාල මැර ක්‍රියා සහ දේශපාලන දූෂණ පිළිබඳ පැහැදිලි දළ විශ්ලේෂණයක් ද චිත්‍රපටිය සපයයි

Gini Avi Saha Gini Keli ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් නිෂ්පාදනය වූ විශිෂ්ටතම චිත්‍රපටයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ, ප්‍රධාන වශයෙන් එය රට තුළ කල්ලි පදනම් කරගත් ප්‍රචණ්ඩත්වය මතුවීම නිරූපණය කිරීම හේතුවෙන්. එය 1998 සිංගප්පූරු ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙලට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීමට ද තේරී පත් විය.


CATEGORY

FOLLOW US

3 responses to “Gini Avi Saha Gini Keli (2014-2015)”

  1. Ellis Lauderdale Avatar

    DremBoxBrasil está online! Os mais diversos produtos, de eletrônico à cozinha!

  2. Rosette Southers Avatar

    Nice information! Thanks for sharing! If you want to see some pod descartavel just enter: http://www.brasilvapes.com

  3. Madlyn Ciminera Avatar

    Pizzaria Pizza Salvador Bahia Rio Vermelho Brasil Delivery http://www.vilaitalia.com.br

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ISIWARA WEDADURU | EPISODE 06| SINHALA DUBBED
Sinhala dub (Tv serios}

ISIWARA WEDADURU | EPISODE 06| SINHALA DUBBED

A NUBA NISA EPISODE 9 | SEE
Sinhala dub (Tv serios}

A NUBA NISA EPISODE 9 | SEE

Sooriya Kusuma Episode 6| see
Sinhala dub (Tv serios}

Sooriya Kusuma Episode 6| see

ISIWARA WEDADURU | EPISODE 05| SINHALA DUBBED
Sinhala dub (Tv serios}

ISIWARA WEDADURU | EPISODE 05| SINHALA DUBBED

A NUBA NISA EPISODE 8 | SEE
Sinhala dub (Tv serios}

A NUBA NISA EPISODE 8 | SEE

Boys over flowers episode 13 sinhala dub
Sinhala dub (Tv serios}

Boys over flowers episode 13 sinhala dub

{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}